Laused „parandamise“

Näitelaused ja -fraasid sõnaga parandamise ja muud sellest tuletatud sõnad.

Lõpuks võttis ta ette operatsiooni kõige raskema osa: aordi parandamise.
Tervise parandamise seisukohalt soodsate toiduainete hulgas võib nimetada:
alegsaonline.com - 1998 - 2022