Laused „rassil“

Näitelaused ja -fraasid sõnaga rassil ja muud sellest tuletatud sõnad.

See tõi Uues Maailmas kaasa rassil põhineva orjanduse süsteemi, mis ei sarnanenud ühegi varasemaga.
See rassil põhinev määratlus ja arusaam Euroopa identiteedist oli 1960ndatel ja 1970ndatel lihtsalt vale: oli sadu tuhandeid värvilisi eurooplasi, kes olid sündinud ja kasvanud riikides, kuhu nende vanemad või vanavanemad olid sisserännanud, kuid see jäi paremäärmuslaste poliitilise atraktiivsuse aluseks miljonitele valgetele eurooplastele.
alegsaonline.com - 1998 - 2022