Laused „paik“

Näitelaused ja -fraasid sõnaga paik ja muud sellest tuletatud sõnad.

Kaanani piirkond, mis vastab tänapäeva Palestiinale, Iisraelile ja Liibanonile, oli pikka aega õitsengu ja uuenduste paik.
Siiski keskendusid Briti väed 1916. aastal oma strateegias Osmanite impeeriumi idapoolse osa hõivamisele: Mesopotaamia, inimkonna ajaloo esimese tsivilisatsiooni paik (millest 1939. aastal sai Iraak).

Näited sarnaste sõnadega lausetest

alegsaonline.com - 1998 - 2022