Laused „rahvaarvule“

Näitelaused ja -fraasid sõnaga rahvaarvule ja muud sellest tuletatud sõnad.

Sellele vägivallale ja suhteliselt väikesele rahvaarvule vaatamata kujunes Inglismaa 16. sajandi keskel võimsaks ja tsentraliseeritud kuningriigiks.
Belgia edelanaaber Prantsusmaa järgnes sellele aga suhteliselt aeglaselt, vaatamata oma suurele rahvaarvule ja märkimisväärsele üldisele jõukusele.
alegsaonline.com - 1998 - 2022