Laused „ebastabiilsusest“

Näitelaused ja -fraasid sõnaga ebastabiilsusest ja muud sellest tuletatud sõnad.

Veelgi olulisem on aga see, et hoolimata poliitilisest ebastabiilsusest õitsesid nii islami kui ka ilmalik õpetus.
Lähiminevikus on suur osa sellest ebastabiilsusest keerelnud kolme omavahel seotud teguri ümber: Lähis-Ida roll maailmapoliitikas, Iisraeli-Palestiina konflikt ja piirkonna tohutud naftavarud.

Näited sarnaste sõnadega lausetest

alegsaonline.com - 1998 - 2022