Laused „ratsionaalsed“

Näitelaused ja -fraasid sõnaga ratsionaalsed ja muud sellest tuletatud sõnad.

Valgustusajastu mõtlejad väitsid, et parimad valitsemisvormid on need, mille ratsionaalsed seadused on suunatud avalike huvide teenimisele.
Meeskirjanikud, teoreetikud ja isegi teadlased väitsid, et mehed ja naised on vastandid: ratsionaalsed, energilised ja loomult julged mehed vastandati irratsionaalsetele, kuid õrnadele ja tagasihoidlikele naistele.

Näited sarnaste sõnadega lausetest

alegsaonline.com - 1998 - 2022