Laused „rahvahulgad“

Näitelaused ja -fraasid sõnaga rahvahulgad ja muud sellest tuletatud sõnad.

Naiste rahvahulgad ahistasid kaupmehi ja nõudsid kaupade eest õiglast hinda; kui kaupmees keeldus, järgnesid mässud.
Tulemuseks oli omamoodi juhuslik revolutsioon, mille käigus vihased rahvahulgad tulid tänavatele ning kuningas Charles X kaotas meelt ja põgenes.
Samal ajal läksid rahvahulgad Austrias Pariisi revolutsioonist kuuldes Viini tänavatele (telegraafid edastasid nüüd teavet kogu Euroopasse tundide jooksul; seega oli see esimene kord, kui revolutsioonid ühendati "sotsiaalmeedia" kaudu).
alegsaonline.com - 1998 - 2022