Laused „raskeks“

Näitelaused ja -fraasid sõnaga raskeks ja muud sellest tuletatud sõnad.

Samuti osutus raskeks toimiva välis- ja kaubanduspoliitika kujundamine konföderatsiooni artiklite alusel. Iga riik võis ise otsustada, kas pidada kinni kongressi ja välisriikide vahelistest lepingutest, ning nende jõustamiseks puudusid vahendid.
Enamik inimesi peab seda otsustamisprotsessi alati hirmutavaks ja raskeks, mistõttu nad teesklevad, et midagi suuremat ja tähtsamat annab olulisi vastuseid: religioon, poliitilised ideoloogiad, jõukuse poole püüdlemine ja nii edasi.

Näited sarnaste sõnadega lausetest

alegsaonline.com - 1998 - 2022