Laused „rassismi“

Näitelaused ja -fraasid sõnaga rassismi ja muud sellest tuletatud sõnad.

Polügeneetilisuse teooria kodifitseeris rassismi, andes mustanahaliste alaväärsuse mõistele teadusliku mantli. Üks selle idee populaarne pooldaja postuleeris, et mustanahalised asusid evolutsioonis kreeklaste ja šimpanside vahelisel kohal.
Väga kiiresti võeti aga evolutsiooniteooria üle nii jäikade klassierinevuste kui ka rassismi õigustuseks.
alegsaonline.com - 1998 - 2022