Laused „raskema“

Näitelaused ja -fraasid sõnaga raskema ja muud sellest tuletatud sõnad.

Lõpuks võttis ta ette operatsiooni kõige raskema osa: aordi parandamise.
Afganistani vanglas aitas ta mind läbi minu elu kõige raskema katsumuse.

Näited sarnaste sõnadega lausetest

alegsaonline.com - 1998 - 2022