Juhtimine

Juhtimine tähendab inimeste rühma või organisatsiooni juhtimist ja kontrollimist eesmärgi saavutamiseks. Juhtimine tähendab sageli inimressursside, finantsressursside, tehnoloogiliste ressursside ja loodusvarade kasutamist ja nendega manipuleerimist. teisisõnu võib juhtimine tähendada ka isikut või inimesi, kes juhivad, juhte. Euroopa juhtimist on akadeemik Andreas M. Kaplan konkreetselt määratlenud kui kultuurideülest, interdistsiplinaarsetel põhimõtetel põhinevat ühiskondlikku juhtimisviisi.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3