Xenopus }}.

Xenopus, üldtuntud ka kui küünarvarre) on Sahara-taguses Aafrikas levinud veekonnakonnade perekond.

Teada on kakskümmend liiki. Kaks tuntuimat liiki sellest perekonnast on Xenopus laevis ja Xenopus tropicalis, mida uuritakse mudelorganismidena arengubioloogia, rakubioloogia, toksikoloogia, neuroteaduse ning inimhaiguste ja sünnidefektide modelleerimiseks.

Sugukond on tuntud ka oma polüploidsuse poolest, mõnedel liikidel on kuni 12 kromosoomikomplekti. Kõik konnad on suurepärased ujujad ja neil on võimsad, täielikult võrkudega varbad, kuigi sõrmedel puuduvad võrgud. Igal jalal on kolmel varbal silmatorkavad mustad küünised.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3