Öeldis

Traditsioonilises grammatikas on predikaat lause teine osa, esimene on subjekt. Predikaat täiendab subjekti kohta käivat ettekujutust, näiteks seda, mida ta teeb või milline ta on.

Ta tantsib. - ainult verbi predikaat

Ben loeb raamatut. - verb + otsese objekti predikaat

Beni ema Felicity kinkis mulle kingituse. - verb + kaudne objekt + otsene objekti predikaat

Ta kuulas raadiot. - verb + prepositsiooniline objekti predikaat

Nad valisid ta presidendiks. - verbi + objekt + predikaat predikaatne tegusõna

Ta kohtus temaga pargis. - verb + objekt + lisapredikaat

Ta on pargis. - verb + predikaadi prepositsioonifraasi predikaat

Predikaat annab teavet subjekti kohta.

Predicate tree 1

Subjekt NP on näidatud rohelisega ja predikaat VP sinisega.

On olemas hoopis teistsugune lause struktuuri teooria, mida nimetatakse sõltuvusstruktuuri grammatikaks. See seab finiitverbi (= konjugatsiooniverbi) kogu lause struktuuri juureks. See lükkab tagasi binaarse NP-VP jaotuse.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3