Ökonomeetria

Ökonomeetria on majandusteaduse haru. See on statistiliste ja matemaatiliste meetodite kasutamine majandusjõudude, näiteks kapitali (mis tahes tööriistad, töö või muud asjad, mida on vaja millegi kasulikuks muutmiseks), intressimäärade (raha laenamise hind) ja tööjõu vahelise seose kirjeldamiseks.

Suur osa ökonomeetriast seisneb mudelite koostamises, mis on lihtsad kujutised tegelikust maailmast. Neid mudeleid saab seejärel kasutada selleks, et ennustada, mis juhtub reaalses maailmas.

Ökonomeetria näide oleks näiteks majade hindade vaatamine linnas. Majandusteadlane (keegi, kes uurib majandusteadusi) võib püüda teha lihtsa pildi majade hindadest linnas. See pilt võib näidata, et turu lähedal asuvad majad on rohkem väärt. Majandusteadlane võiks siis öelda, et kui linna teise ossa tehakse uus turg, võivad majade hinnad seal tõusta. Majandusteadlane võib ka öelda, et uue turu puhul võivad hinnad vana turu lähedal olla väiksemad kui varem, sest uue turu puhul on rohkem maju turu lähedal. See paneks inimesi, kes müüvad maju turu lähedal, müüma neid odavamalt, sest müüjaid võib olla rohkem kui ostjaid.

Põhimudel: lineaarne regressioon

Ökonomeetria põhiline vahend on mitmekordne lineaarne regressioonimudel. Kaasaegses ökonomeetrias kasutatakse sageli ka muid statistilisi vahendeid, kuid lineaarne regressioon on endiselt kõige sagedamini kasutatav analüüsi lähtepunkt. Kahe muutuja lineaarse regressiooni hindamist saab näidata, joonistades joone läbi andmepunktide, mis kujutavad sõltumatute ja sõltuvate muutujate paarilisi numbreid.

Okuni seadus, mis näitab seost SKP kasvu ja töötuse määra vahel. Kohandatud joon on leitud regressioonanalüüsi abil.Zoom
Okuni seadus, mis näitab seost SKP kasvu ja töötuse määra vahel. Kohandatud joon on leitud regressioonanalüüsi abil.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3