Nobeli majanduspreemia laureaatide nimekiri

Sveriges Riksbanki majanduspreemia Alfred Nobeli mälestuseks (mitteametlikult Nobeli majanduspreemia) on auhind, mida antakse igal aastal välja silmapaistva panuse eest majandusteaduse valdkonnas. Auhind ei olnud üks Alfred Nobeli testamendis sätestatud auhindadest. Preemia laureaadid saavad oma diplomi ja kuldmedali Rootsi monarhilt samal 10. detsembri tseremoonial Stockholmis kui Nobeli füüsika, keemia, füsioloogia või meditsiini ja kirjanduse laureaadid. Ka majandusteaduse laureaatide rahasumma on võrdne teiste auhindade summaga.

Võitjad

Aasta

Laureaat

Riik

Põhjendus

Doktorantuuri alma mater

Institutsioon (kõige olulisem ametiaeg/saamise ajal)

1969

Ragnar Frisch

 Norra

"dünaamiliste mudelite väljatöötamise ja rakendamise eest majandusprotsesside analüüsimiseks"

Oslo Ülikool

Oslo Ülikool

Jan Tinbergen

 Madalmaad

Leideni Ülikool

Erasmuse Ülikool

1970

Paul Samuelson

 Ameerika Ühendriigid

"teadusliku töö eest, millega ta on arendanud staatilist ja dünaamilist majandusteooriat ning aidanud aktiivselt kaasa majandusteaduse analüüsi taseme tõstmisele"

Harvardi Ülikool

Massachusettsi Tehnoloogiainstituut

1971

Simon Kuznets

 Ameerika Ühendriigid

"oma empiiriliselt põhjendatud majanduskasvu tõlgenduse eest, mis on viinud uute ja sügavamate arusaamadeni majanduslikust ja sotsiaalsest struktuurist ja arenguprotsessist"

Columbia Ülikool

Harvardi Ülikool

1972

John Hicks

 Ühendkuningriik

"nende teedrajava panuse eest üldise majandusliku tasakaalu teooria ja heaoluteooria arendamisse."

Oxfordi Ülikool

Oxfordi Ülikool

Kenneth Arrow

 Ameerika Ühendriigid

Columbia Ülikool

Harvardi Ülikool

1973

Wassily Leontief

Nõukogude Liit
 Ameerika Ühendriigid

"sisend-väljundmeetodi arendamise ja selle rakendamise eest olulistele majandusprobleemidele"

Berliini Ülikool

Harvardi Ülikool

1974

Gunnar Myrdal

 Rootsi

"nende teedrajava töö eest raha ja majanduslike kõikumiste teoorias ning majandusliku, sotsiaalse ja institutsionaalse nähtuse vastastikuse sõltuvuse põhjaliku analüüsi eest."

Stockholmi Ülikool

Stockholmi Ülikool

Friedrich Hayek

 Austria
 Ühendkuningriik

Viini Ülikool

London School of Economics, Chicago Ülikool

1975

Leonid Kantorovitš

Nõukogude Liit

"nende panuse eest ressursside optimaalse jaotamise teooriasse"

Leningradi Riiklik Ülikool

Novosibirski Riiklik Ülikool

Tjalling Koopmans

 Madalmaad
 Ameerika Ühendriigid

Leideni Ülikool

Chicago Ülikool, Yale'i Ülikool

1976

Milton Friedman

 Ameerika Ühendriigid

"oma saavutuste eest tarbimisanalüüsi, rahanduse ajaloo ja teooria valdkonnas ning stabiliseerimispoliitika keerukuse demonstreerimise eest"

Columbia Ülikool

Chicago Ülikool

1977

Bertil Ohlin

 Rootsi

"nende teedrajava panuse eest rahvusvahelise kaubanduse ja rahvusvahelise kapitali liikumise teooriasse"

Stockholmi Ülikool

Stockholmi Majanduskooli

James Meade

 Ühendkuningriik

Cambridge'i Ülikool

Cambridge'i Ülikool

1978

Herbert A. Simon

 Ameerika Ühendriigid

"oma teedrajavate uuringute eest majandusorganisatsioonide otsustusprotsessi kohta"

Chicago Ülikool

Carnegie Melloni Ülikool

1979

Theodore Schultz

 Ameerika Ühendriigid

"nende teedrajavate teadusuuringute eest majandusarengu uurimise valdkonnas, võttes eelkõige arvesse arengumaade probleeme."

Wisconsin-Madisoni Ülikool

Chicago Ülikool

Arthur Lewis

 Saint Lucia
 Ühendkuningriik

London School of Economics

Princetoni Ülikool

1980

Lawrence Klein

 Ameerika Ühendriigid

"ökonomeetriliste mudelite loomiseks ja nende rakendamiseks majanduslike kõikumiste ja majanduspoliitika analüüsimisel"

Massachusettsi Tehnoloogiainstituut

Pennsylvania Ülikool

1981

James Tobin

 Ameerika Ühendriigid

"finantsturgude ja nende seoste analüüsi eest kulutuste, tööhõive, tootmise ja hindadega"

Harvardi Ülikool

Yale'i Ülikool

1982

George Stigler

 Ameerika Ühendriigid

"tööstuslikest struktuuridest, turgude toimimisest ning riikliku reguleerimise põhjustest ja mõjudest tehtud põhjapanevate uurimuste eest"

Chicago Ülikool

Chicago Ülikool

1983

Gérard Debreu

 Prantsusmaa

"uute analüütiliste meetodite kaasamise eest majandusteooriasse ja üldise tasakaalu teooria range ümberkujundamise eest"

École Normale
SupérieurePariisi ülikool

California Ülikool, Berkeley

1984

Richard Stone

 Ühendkuningriik

"selle eest, et ta on andnud olulise panuse rahvamajanduse arvepidamise süsteemide arendamisse ja seega parandanud oluliselt empiirilise majandusanalüüsi aluseid"

Cambridge'i Ülikool

Cambridge'i Ülikool

1985

Franco Modigliani

 Itaalia

"oma teedrajavate säästmise ja finantsturgude analüüside eest"

Uus sotsiaaluuringute kool

Massachusettsi Tehnoloogiainstituut

1986

James M. Buchanan

 Ameerika Ühendriigid

"majanduslike ja poliitiliste otsuste tegemise teooria lepinguliste ja konstitutsiooniliste aluste arendamise eest"

Chicago Ülikool

George Masoni Ülikool

1987

Robert Solow

 Ameerika Ühendriigid

"oma panuse eest majanduskasvu teooriasse"

Harvardi Ülikool

Massachusettsi Tehnoloogiainstituut

1988

Maurice Allais

 Prantsusmaa

"tema teedrajava panuse eest turgude ja ressursside tõhusa kasutamise teooriasse"

École Polytechnique

École Nationale Supérieure des Mines de Paris, Pariisi Nanterre'i Ülikool

1989

Trygve Haavelmo

 Norra

"ökonomeetria tõenäosusteoreetiliste aluste selgitamise ja samaaegsete majandusstruktuuride analüüsi eest"

Oslo Ülikool

Oslo Ülikool

1990

Harry Markowitz

 Ameerika Ühendriigid

"nende teedrajava töö eest finantsmajanduse teoorias"

Chicago Ülikool

New Yorgi linnaülikool

Merton Miller

Johns Hopkinsi Ülikool

Carnegie Melloni Ülikool, Chicago Ülikool

William F. Sharpe

California Ülikool, Los Angeles

Stanfordi Ülikool

1991

Ronald Coase

 Ühendkuningriik

"tehingukulude ja omandiõiguse tähtsuse avastamise ja selgitamise eest majanduse institutsionaalsele struktuurile ja toimimisele"

London School of Economics

Chicago Ülikool, London School of Economics

1992

Gary Becker

 Ameerika Ühendriigid

"selle eest, et ta on laiendanud mikromajandusliku analüüsi valdkonda laiale hulgale inimkäitumisele ja suhtlemisele, sealhulgas turuvälisele käitumisele."

Chicago Ülikool

Chicago Ülikool

1993

Robert Fogel

 Ameerika Ühendriigid

"majandusajaloo uurimise uuendamise eest, kohaldades majandusteooriat ja kvantitatiivseid meetodeid majanduslike ja institutsiooniliste muutuste selgitamiseks"

Johns Hopkinsi Ülikool

Chicago Ülikool

Douglass North

California Ülikool, Berkeley

Washingtoni Ülikool St Louis'is

1994

John Harsanyi

 Ungari
 Ameerika Ühendriigid

"nende teedrajava analüüsi eest mitte-kooperatiivsete mängude teooria tasakaalude kohta."

Stanfordi Ülikool

California Ülikool, Berkeley

John Forbes Nash

 Ameerika Ühendriigid

Princetoni Ülikool

Princetoni Ülikool

Reinhard Selten

 Saksamaa

Goethe Ülikool Frankfurt

Bonni Ülikool

1995

Robert Lucas, Jr.

 Ameerika Ühendriigid

"ratsionaalsete ootuste hüpoteesi väljatöötamise ja rakendamise eest, mis on muutnud makromajanduslikku analüüsi ja süvendanud meie arusaamist majanduspoliitikast"

Chicago Ülikool

Chicago Ülikool

1996

James Mirrlees

 Ühendkuningriik

"nende fundamentaalsete panuste eest asümmeetrilise teabe korral rakendatavate stiimulite majandusteooriasse"

Cambridge'i Ülikool

Oxfordi Ülikool, Cambridge'i Ülikool

William Vickrey

 Kanada
 Ameerika Ühendriigid

Columbia Ülikool

Columbia Ülikool

1997

Robert C. Merton

 Ameerika Ühendriigid

"tuletisinstrumentide väärtuse määramise uue meetodi jaoks."

Massachusettsi Tehnoloogiainstituut

Massachusettsi Tehnoloogiainstituut

Myron Scholes

 Kanada
 Ameerika Ühendriigid

Chicago Ülikool

Massachusettsi Tehnoloogiainstituut

1998

Amartya Sen

 India

"oma panuse eest heaoluökonoomikasse"

Cambridge'i Ülikool

Harvardi Ülikool, Cambridge'i Ülikool

1999

Robert Mundell

 Kanada

"rahandus- ja eelarvepoliitika analüüsi eest erinevate vahetuskursirežiimide korral ning optimaalsete valuutapiirkondade analüüsi eest"

Massachusettsi Tehnoloogiainstituut

Columbia Ülikool

2000

James Heckman

 Ameerika Ühendriigid

"tema teooria ja meetodite arendamise eest selektiivsete proovide analüüsimiseks"

Princetoni Ülikool

Chicago Ülikool

Daniel McFadden

 Ameerika Ühendriigid

"diskreetse valiku analüüsi teooria ja meetodite arendamise eest"

Minnesota Ülikool

California Berkeley Ülikool, Massachusettsi Tehnoloogiainstituut

2001

George Akerlof

 Ameerika Ühendriigid

"asümmeetrilise teabega turgude analüüsi eest"

Massachusettsi Tehnoloogiainstituut

Georgetowni ülikool, California Berkeley ülikool

Michael Spence

Harvardi Ülikool

Harvardi Ülikool

Joseph E. Stiglitz

Massachusettsi Tehnoloogiainstituut

Princetoni Ülikool, Columbia Ülikool

2002

Daniel Kahneman

 Iisrael
 Ameerika Ühendriigid

"selle eest, et ta on integreerinud psühholoogiliste uuringute teadmisi majandusteadusse, eriti mis puudutab inimeste otsustusvõimet ja otsuste tegemist ebakindluse tingimustes"

California Ülikool, Berkeley

Princetoni Ülikool, Briti Kolumbia Ülikool

Vernon L. Smith

 Ameerika Ühendriigid

"selle eest, et ta on kehtestanud laboratoorsed katsed empiirilise majandusanalüüsi vahendina, eriti alternatiivsete turumehhanismide uurimisel"

Harvardi Ülikool

Arizona Ülikool

2003

Robert F. Engle

 Ameerika Ühendriigid

"ajas muutuva volatiilsusega (ARCH) majanduslike aegridade analüüsimeetodite puhul"

Cornelli Ülikool

California Ülikool, San Diego

Clive Granger

 Ühendkuningriik

"ühiste suundumustega majanduslike aegridade analüüsimeetodid (kointegratsioon)"

Nottinghami Ülikool

California Ülikool, San Diego

2004

Finn E. Kydland

 Norra

"nende panuse eest dünaamilisse makromajandusse: majanduspoliitika ajaline järjepidevus ja majandustsüklite taga olevad liikumapanevad jõud."

Carnegie Melloni Ülikool

Carnegie Melloni Ülikool

Edward C. Prescott

 Ameerika Ühendriigid

Carnegie Melloni Ülikool

Carnegie Melloni Ülikool, Arizona Riiklik Ülikool

2005

Robert J. Aumann

 Ameerika Ühendriigid
 Iisrael

"selle eest, et ta on suurendanud meie arusaamist konfliktidest ja koostööst mänguteoreetilise analüüsi kaudu."

Massachusettsi Tehnoloogiainstituut

Jeruusalemma heebrea ülikool

Thomas C. Schelling

 Ameerika Ühendriigid

Harvardi Ülikool

Yale'i Ülikool, Harvardi Ülikool

2006

Edmund S. Phelps

 Ameerika Ühendriigid

"makromajanduspoliitika intertemporaalsete kompromisside analüüsi eest"

Yale'i Ülikool

Columbia Ülikool

2007

Leonid Hurwicz

 Poola
 Ameerika Ühendriigid

"selle eest, et ta pani aluse mehhanismide konstrueerimise teooriale"

London School of Economics

Minnesota Ülikool, Iowa Riiklik Ülikool

Eric S. Maskin

 Ameerika Ühendriigid

Harvardi Ülikool

Harvardi Ülikool

Roger B. Myerson

Harvardi Ülikool

Loodeülikool

2008

Paul Krugman

 Ameerika Ühendriigid

"kaubandusstruktuuride ja majandustegevuse asukoha analüüsi eest"

Massachusettsi Tehnoloogiainstituut

Princetoni Ülikool

2009

Elinor Ostrom

 Ameerika Ühendriigid

"majandusjuhtimise, eriti ühisvara analüüsi eest"

California Ülikool, Los Angeles

Indiana Ülikool

Oliver E. Williamson

"majandusjuhtimise analüüsi eest, eriti ettevõtte piiride osas"

Carnegie Melloni Ülikool

Pennsylvania Ülikool, California Ülikooli Berkeley

2010

Peter A. Diamond

 Ameerika Ühendriigid

"otsinguhõõrdumisega turgude analüüsi eest"

Massachusettsi Tehnoloogiainstituut

Massachusettsi Tehnoloogiainstituut

Dale T. Mortensen

Carnegie Melloni Ülikool

Loodeülikool

Christopher A. Pissarides

 Küpros

London School of Economics

London School of Economics

2011

Thomas J. Sargent

 Ameerika Ühendriigid

"nende empiiriliste uuringute eest, mis käsitlevad põhjuseid ja tagajärgi makromajanduses"

Harvardi Ülikool

Hooveri institutsioon, Minnesota ülikool

Christopher A. Sims

Harvardi Ülikool

Minnesota Ülikool

2012

Alvin E. Roth

 Ameerika Ühendriigid

"stabiilse jaotuse teooria ja turukujunduse praktika jaoks".

Stanfordi Ülikool

Stanfordi Ülikool, Harvardi Ülikool

Lloyd S. Shapley

Princetoni Ülikool

California Ülikool, Los Angeles

2013

Eugene F. Fama

 Ameerika Ühendriigid

"nende varahindade empiirilise analüüsi eest."

Chicago Ülikool

Chicago Ülikool

Lars Peter Hansen

Minnesota Ülikool

Chicago Ülikool

Robert J. Shiller

Massachusettsi Tehnoloogiainstituut

Yale'i Ülikool

2014

Jean Tirole

 Prantsusmaa

"turuvõimu ja reguleerimise analüüsi eest".

Massachusettsi Tehnoloogiainstituut

Massachusettsi Tehnoloogiainstituut
Toulouse School of EconomicsÉcole
des hautes études en sciences sociales (Sotsiaalteaduste kõrgkool)

2015

Angus Deaton

 Ühendkuningriik
 Ameerika Ühendriigid

"tarbimise, vaesuse ja heaolu analüüsi eest".

Cambridge'i Ülikool

Bristoli Ülikool, Princetoni Ülikool

2016

Oliver Hart

 Ühendkuningriik
 Ameerika Ühendriigid

"nende panuse eest lepinguteooriasse".

Princetoni Ülikool

Massachusettsi Tehnoloogiainstituut, Harvardi Ülikool

Bengt Holmström

 Soome

Stanfordi Ülikool

Massachusettsi Tehnoloogiainstituut, Yale'i Ülikool

2017

Richard Thaler

 Ameerika Ühendriigid

"oma panuse eest käitumisökonoomikasse".

Rochesteri Ülikool

Cornelli Ülikool, Chicago Ülikool

2018

William Nordhaus

 Ameerika Ühendriigid

"kliimamuutuste integreerimiseks pikaajalisse makromajandusanalüüsi"

Massachusettsi Tehnoloogiainstituut

Yale'i Ülikool

Paul Romer

"tehnoloogiliste uuenduste integreerimiseks pikaajalisse makromajandusanalüüsi"

Chicago Ülikool

New Yorgi Ülikool

2019

Abhijit Banerjee

 Ameerika Ühendriigid
 India

"nende eksperimentaalse lähenemise eest ülemaailmse vaesuse leevendamisele"

Harvardi Ülikool

Massachusettsi Tehnoloogiainstituut

Esther Duflo

 Ameerika Ühendriigid
 Prantsusmaa

Massachusettsi Tehnoloogiainstituut

Massachusettsi Tehnoloogiainstituut

Michael Kremer

 Ameerika Ühendriigid

Harvardi Ülikool

Harvardi Ülikool

2020

Paul Milgrom

 Ameerika Ühendriigid

"oksjoniteooria täiustamise ja uute oksjonivormide leiutamise eest."

Stanfordi Ülikool

Stanfordi Ülikool

Robert B. Wilson

 Ameerika Ühendriigid

Harvardi Ülikool

Stanfordi Ülikool

Seotud leheküljed

Küsimused ja vastused

K: Mis on Nobeli majanduspreemia?
V: Nobeli majandusauhind, mida nimetatakse ka Sveriges Riksbanki majandusteaduste auhinnaks Alfred Nobeli mälestuseks, on iga-aastane auhind, mida antakse isikutele, kes on andnud silmapaistva panuse majandusteaduse valdkonda.

K: Kas see auhind sisaldus Alfred Nobeli testamendis?
V: Ei, see auhind ei kuulunud Alfred Nobeli testamendis sätestatud auhindade hulka.

K: Millal ja kus saavad laureaadid oma diplomi ja kuldmedali?
V: Laureaadid saavad diplomi ja kuldmedali Rootsi monarhilt igal aastal 10. detsembril Stockholmis toimuval tseremoonial.

K: Kes veel saavad auhinnad samal tseremoonial?
V: Sama tseremoonia ajal saavad auhinnad ka füüsika, keemia, füsioloogia või meditsiini ja kirjanduse laureaadid.

K: Kui palju raha saavad majandusteaduse laureaadid koos oma auhinnaga?
V: Majandusteaduse laureaadid saavad sama tseremoonia ajal välja antud muude auhindadega võrdse rahasumma.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3