Euroopa Liidu liikmesriik

Euroopa Liidu liikmesriik on ükskõik milline kahekümne seitsmest riigist, kes on liitunud Euroopa Liiduga (EL) alates selle asutamisest 1958. aastal Euroopa Majandusühenduse (EMÜ) nime all. Esialgsest kuue riigi liikmelisusest on toimunud viis järjestikust laienemist. Suurim neist toimus 1. mail 2004, kui liitusid kümme liikmesriiki.

Pärast Horvaatia lisandumist 2013. aastal on ELi liikmete arv nüüd kahekümne kaheksa. Läbirääkimised on käimas ka teiste riikidega. Laienemisprotsessi nimetatakse mõnikord Euroopa integratsiooniks. Seda terminit kasutatakse aga ka ELi liikmesriikide vahelise koostöö tihendamise kohta, kuna liikmesriikide valitsused võimaldavad võimu järkjärgulist tsentraliseerimist Euroopa institutsioonides. Enne Euroopa Liiduga ühinemise lubamist peab riik vastama majanduslikele ja poliitilistele tingimustele, mida üldiselt tuntakse Kopenhaageni kriteeriumidena: need nõuavad põhimõtteliselt, et kandidaatriik peab omama ilmalikku, demokraatlikku valitsemissüsteemi koos vastavate vabaduste ja institutsioonidega ning austama õigusriigi põhimõtteid. Euroopa Liidu lepingu tingimuste kohaselt sõltub liidu laienemine iga olemasoleva liikmesriigi nõusolekust ja Euroopa Parlamendi heakskiidust.

Bulgaaria ja Rumeenia moodustavad ELi viienda laienemise teise osa ning ühinesid ELiga 1. jaanuaril 2007. aastal. See kuupäev lepiti kokku 2003. aasta Thessaloniki tippkohtumisel, kinnitati Brüsselis 18. juunil 2004 ning kinnitati 2004. aasta oktoobri riikide aruannetes ja 26. septembri 2006. aasta lõpparuandes. Bulgaaria ja Rumeenia kirjutasid ühinemislepingule alla 25. aprillil 2005 Luxembourgis Neumünsteri kloostris toimunud tseremoonial.

Euroopa Liidu liikmesriigid, mis on esile tõstetud helepruuni värviga.
Euroopa Liidu liikmesriigid, mis on esile tõstetud helepruuni värviga.

Liikmete nimekiri

Praegused liikmed

Lipu

Riik

Ametlik nimi

Juurdepääs

Rahvastik

Capital

Parlamendiliikmed

Austria

Austria

Austria Vabariik

1. jaanuar 1995

7006816992900000000♠8,169,929

Viin

18

Belgium

Belgia

Belgia Kuningriik

25. märts 1957

7007102745950000000♠10,274,595

Brüssel

24

Bulgaria

Bulgaaria

Bulgaaria Vabariik

1. jaanuar 2007

7006767929000000000♠7,679,290

Sofia

18

Croatia

Horvaatia

Horvaatia Vabariik

1. juuli 2013

7006429061200000000♠4,290,612

Zagreb

12

Cyprus

Küpros

Küprose Vabariik

1. mai 2004

7005835000000000000♠835,000

Nikosia

6

Czech Republic

Tšehhi Vabariik

Tšehhi Vabariik

1. mai 2004

7007102567600000000♠10,256,760

Praha

24

Denmark

Taani

Taani Kuningriik

1. jaanuar 19732

7006536885400000000♠5,368,854

Kopenhaagen

14

Estonia

Eesti

Eesti Vabariik

1. mai 2004

7006141568100000000♠1,415,681

Tallinn

6

Finland

Soome

Soome Vabariik

1. jaanuar 1995

7006515753700000000♠5,157,537

Helsingi

14

France

Prantsusmaa

Prantsuse Vabariik

25. märts 1957

7007597659830000000♠59,765,983

Pariis

78

Germany

Saksamaa

Saksamaa Liitvabariik

25. märts 19571

7007832518510000000♠83,251,851

Berliin

99

Greece

Kreeka

Kreeka Vabariik

1. jaanuar 1981

7007106453430000000♠10,645,343

Ateena

24

Hungary

Ungari

Ungari Vabariik

1. mai 2004

7007100750340000000♠10,075,034

Budapest

24

Republic of Ireland

Iirimaa

Iirimaa

1. jaanuar 1973

7006423492500000000♠4,234,925

Dublin

13

Italy

Itaalia

Itaalia Vabariik

25. märts 1957

7007587517110000000♠58,751,711

Rooma

78

Latvia

Läti

Läti Vabariik

1. mai 2004

7006236651500000000♠2,366,515

Riia

9

Lithuania

Leedu

Leedu Vabariik

1. mai 2004

7006338204100000000♠3,382,041

Vilnius

13

Luxembourg

Luksemburg

Luksemburgi Suurhertsogiriik

25. märts 1957

7005448569000000000♠448,569

Luksemburg

6

Malta

Malta

Malta Vabariik

1. mai 2004

7005397499000000000♠397,499

Valletta

5

Netherlands

Madalmaad

Madalmaad

25. märts 1957

7007163181990000000♠16,318,199

Amsterdam

27

Poland

Poola

Poola Vabariik

1. mai 2004

7007386254780000000♠38,625,478

Varssavi

54

Portugal

Portugal

Portugali Vabariik

1. jaanuar 1986

7007100842450000000♠10,084,245

Lissabon

24

Romania

Rumeenia

Rumeenia

1. jaanuar 2007

7007216981810000000♠21,698,181

Bukarest

35

Slovakia

Slovakkia

Slovaki Vabariik

1. mai 2004

7006542236600000000♠5,422,366

Bratislava

14

Slovenia

Sloveenia

Sloveenia Vabariik

1. mai 2004

7006193291700000000♠1,932,917

Ljubljana

7

Spain

Hispaania

Hispaania Kuningriik

1. jaanuar 1986

7007447089640000000♠44,708,964

Madrid

54

Sweden

Rootsi

Rootsi Kuningriik

1. jaanuar 1995

7006909011300000000♠9,090,113

Stockholm

19

1 3. oktoobril 1990 ühinesid endise Saksa Demokraatliku Vabariigi riigid Saksamaa Liitvabariigiga, mis tähendab, et nad said automaatselt ELi liikmeks.
2
Gröönimaa lahkus ühendusest 1985. aastal.

Endised liikmed

Lipu

Riik

Ametlik nimi

Juurdepääs

Tagasivõtmine

Rahvastik

Capital

Parlamendiliikmed

United Kingdom

Ühendkuningriik

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

1. jaanuar 1973

jaanuar 31, 2020

7007602010000000000♠60,201,000

London

78

Euroopa lipp lehvib Leedsi raekoja ees Leedsis, Inglismaal.
Euroopa lipp lehvib Leedsi raekoja ees Leedsis, Inglismaal.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3